Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวในพื้นที่ตำบลนาเจริญ

Share

     วันที่ 21 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวในพื้นที่ตำบลนาเจริญ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ