Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในตำบลนาเจริญ

Share

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและข้าราชการพนัก อบต.นาเจริญ ลงพื้นที่มอบนมให้คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ กับโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในตำบลนาเจริญ หญิงตั้งครรภ์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สอบถามได้ที่ อบต.นาเจริญ หรือที่หมายเลข 0868733697(เวลาราชการ)